ZAKAT ITU MENYELAMATKAN

http://dsniamanah.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Poster-Sunatan-Masal.jpg

ZAKAT ITU MENYELAMATKAN

Zakat itu mengurangi berbagai kesulitan bagi orang-orang yang membutuhkan, zakat yang sahabat tunaikan memutus rantai kemiskinan dan Zakat telah menyelamatkan banyak orang, zakat 2,5% dari penghasilan kita telah menebarkan kebaikan dan manfaat bagi banyak orang yang menuai keberkahaan hidup
Dimasa yang saat ini banyak masyarakat yang terdampak covid-19, dengan Zakat yang ditunaikan sahabat telah menyelamatkan ribuan hingga jutaan mustahik dari berbagi kesusahan dan himpitan, selamatkan banyak orang dengan kemudahaan menuanikan zakat
Manfaatkan kemudahan untuk menunaikan Zakat melalui via transfer bank. Jadilah bagian dari kekuatan mereka (mustahik) yang membutuhkan dengan kebaikan zakat yang telah di tunaikan, bahagiakan mereka !
“Tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar di dalam neraka Jahannam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (At-Taubah: 35)
Sampaikan kebaikan Bapak/Ibu dalam menunaikan zakat bisa melalui:
Mandiri : 109 000 3102 548 Atas nama Dana sosial Nurul Islam Amanah
BNI Syariah : 04 0001 0004 atas nama Dana sosial Nurul islam
BSM : 700 6303 794 atas nama dana sosial Nurul Islam
CIMB Niaga Syariah: 860 003 581 100 atas nama Yayasan Dana Sosial Nurul Islam
Muamalat: 411 001 5471 atas nama Yayasan DSNI Amanah
Konfirmasikan donasi Anda:
Call Center: 0770 611901
WhatsApp : 087894269053
www.dsniamanah.or.id
www.instagram.com/dsni_amanah/
#Indahnya_berbagi
#Tunaikan_zakat
#Berbagi_itu_indah
#Berkahkan_harta
#Jangan_Takut_berZakat
#Jangan_Takut_berbagi
#Pemberdayaan_masyarakat
#Zakat_menyelamatkan
#Tumbuhkan_kebersamaan
#Kemudahan_ZISWAF
#DSNI_Amanah
#Kebaikan_Zakat
#Menebar_Kebaikan