LOUNCHING PEMBERDAYAAN EKONOMI OLEH SPZ MASJID AL FIRDAUS

http://dsniamanah.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Poster-Sunatan-Masal.jpg

Bentuk kerjasama antara SPZ Masjid Al Firdaus Perum Paradise Batam dan DSNI Amanah dalam memberikan modal usaha kepada mustahik, Alhamdulillah Ahad, 27 Agustus 2017 dana modal usaha telah diberikan langsung kepada sang penerima manfaat, bantuan diberikan oleh Bapak Aji Wibowo selaku ketua Yayasan Al Firdaus, Bapak San Warwan selaku ketua SPZ dan Amil lainya

Dari 3 Mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha diantaranya Bapak Fauzi yang keseharianya jualan telur ayam keliling kepasar kaget, Ibu Sumarni Jualan kripik pisang dan Ibu Aropa Sihombing bertani dikebun, selain modal usaha Ibu Sumarni juga diberikan Kompor Gas, tentunya apa yang diberikan sangat bermanfaat bagi mereka dalam melakukan usaha yang dijalankan

Setelah mendapatkan bantuan dana usaha yang di berikan dari SPZ Masjid Al Firdaus selanjutnya untuk pendampingan berikutnya akan dilakukan oleh Team Program DSNI Amanah, selain dilakukan pendampingan ketiga penerima manfaat tadi juga dibekali buku catatan keuangan atau pelaporan dan kencleng untuk tabungan, yang mana setiap hari mereka di wajibkan untuk menabung, setelah satu bulan kencleng dibuka dan di tabungkan ke Bmt Nurul Islam UKM , hasil tabungan semua menjadi hak milik sang penerima manfaat, dan nantinya akan ada dana tambahan modal usaha berikutnya tergantung catatan keungan yang dilakukan

Semoga dengan hadirnya kerjasama antara SPZ Masjid Al Firdaus Batam dan DSNI Amanah ini memberikan ruang kebahagian dan kemudahan buat mereka dalam melakukan usahanya, dan Allah SWT memberikan keberkahan buat semua, Aamiin